Komunikační kanály - zaměstnanci MUNI


Jsme studenti 1. ročníku magisterského studia Podnikové ekonomiky a managementu na ESF a v rámci předmětu Marketingový výzkum zpracováváme seminární práci pro Ústav výpočetní techniky MUNI (dále jen ÚVT). Výsledky výzkumu budou sloužit jako podklad pro práci ÚVT, především pro lepší informování zaměstnanců MUNI o změnách a novinkách v IT službách na univerzitě.

Vzhledem k současnému výjimečnému stavu Vás prosíme, abyste na otázky odpovídali jako v běžné situaci. Dotazník trvá přibližně 10-15 minut. Děkujeme Vám za věnovaný čas.

Průzkum obsahuje 24 otázek.

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.